Giải mã sức hấp dẫn của kiệt tác xanh giữa lòng di sản Hội An